Juridisk rådgivning med personlig touch

Rådgivning utan mycket om och men

Auf den Punkt gebracht

Consulting

Mer än 25 års arbete inom konkurrensrätt har gett mig möjlighet att alltid på nytt sätta mig in i marknadsförhållandena på olika marknader. Ekonomiska frågeställningar har inom konkurrensrättsområdet i många fall mycket större betydelse än juridiska frågor. Ett framgångsrikt biträde i samband med företagsförvärv förutsätter även att advokaten har förstått klienternas ekomomiska mål med förvärvet. Min ekonomiska utbildning inom banksektorn var av stor hjälp för mig gällande detta ändamål.

Till profil

Affärsjuridik

Efter mer än 20 år på Mannheimer Swartling drev jag under fyra år min egen verksamhet därav de senaste två åren som samarbetspartner av legalpartner.berlin-nätverket som jag grundade år 2015. Sedan den 1 januari 2018 driver jag min praktik som delägare i den nya advokatbyrån legalpartner.berlin tillsammans med mina kollegor dr Jan Valentin Deichsel, dr Truls Hebrant, Alexander von Kleist samt Ulf Lohrum. Du hittar mer information på www.legalpartner.berlin.

Till legalpartner.berlin