Profil

Yrkeserfarenhet

Utbildning

Språk

Consulting

Mer än 25 års arbete inom konkurrensrätt har gett mig möjlighet att alltid på nytt sätta mig in i marknadsförhållandena på olika marknader. Ekonomiska frågeställningar har inom konkurrensrättsområdet i många fall mycket större betydelse än juridiska frågor.

Ett framgångsrikt biträde i samband med företagsförvärv förutsätter även att advokaten har förstått klienternas ekomomiska mål med förvärvet. Min ekonomiska utbildning inom banksektorn var av stor hjälp för mig gällande detta ändamål.

Under de senaste åren har jag dessutom haft möjlighet att rådge företag även i samband med strategiska frågeställningar. Detta har också resulterat i många förtroendeuppdrag som ägarrepresentant i bolagsstämmor, styrelseledamot och uppdrag som verkställande direktör.

Fördjupad branschkunskap existerar inom följande områden:

Automotive Fastigheter Media Medicinteknik Private Equity Järnvägstrafik och infrastruktur

Mitt arbete för Manheimer Swartling har dessutom gett mig en bred erfarenhet inom tysk-svenska affärer. Många svenska företag har jag biträtt med transaktioner, projekt och etableringar i Tyskland, såsom även tyska företag i samband med etableringar på den svenska marknaden. Utöver juridiska frågeställningar kräver marknadsetableringar framförallt svar på strategiska, ekonomiska och kulturella frågeställningar.

Min tidigare verksamhet har dessutom gett mig ett brett kontaktnät tlll andra konsulter i Tyskland som är vana vid att biträda svenska klienter.

Oavsett om du vill etablera dig på den tyska marknaden eller vill anpassa din position i Tyskland till nya målsättningar, min erfarenhet och kännedom av marknaden kan hjälpa dig.

Rekommendationer utan mycket om och men - auf den Punkt gebracht.

.